Tin Tức

CGROUP MIỄN NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SÁNG TẠO CMG RADIO TRẦN NGỌC TÂN THÀNH VIÊN CGROUP

06/05/2019

Ban Lãnh Đạo Công ty Cổ Phần CMG Radio trực thuộc Cgroup thông báo về việc Phó Giám Đốc Sáng Tạo CMG Trần Ngọc Tân chính thức kết thúc nhiệm kỳ của mình vào ngày 06/06/2019.

Ông Trần Ngọc Tân

Trong thời gian vừa qua ông Trần Ngọc Tân đã làm việc và cống hiến hết mình cho quý công ty. Ông luôn đề cao tầm quan trọng của mỗi nhân viên đang hằng ngày đóng góp cho sự phát triển của công ty, luôn đưa ra những chỉ đạo thích hợp nhằm phát triển những sản phẩm, phát triển nhân viên theo đúng năng lực của họ. Nhờ sự hỗ trợ của ông từ trong ra ngoài, đã giúp cho hoàn thành rất nhiều công việc, và ông cũng hoàn thành tốt những công việc được Ban Lãnh Đạo giao cho mình.

Tuy nhiên do một số lí do khách quan và chủ quan, khiến cho việc hoàn thành công việc gặp nhiều bất cập và không thể hoàn thành. Ban Lãnh Đạo công ty nhận thấy ông Trần Ngọc Tân chưa hoàn thành tốt công việc được giao và chưa thực hiện được các nhiệm vụ đề ra. Nên Ban Lãnh đạo quyết định miễn nhiệm. thôi chức danh cho ông Trần Ngọc Tân sớm hơn so với dự định.

Thay mặt Ban Lãnh Đạo CMG Radio chúc anh có nhiều thành công, sức khỏe, bình an và hạnh phúc.